Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
FOLKLOR  İNSTİTUTU

"Azərbaycan şifahi xalq
ədəbiyyatına dair tədqiqlər"

ƏLAQƏ

 

 

 

 

 

Ünvan: Bakı, 370004, 8-ci Kiçik Qala döngəsi, 31
Tel: 492-93-14; Fax: 492-93-14